1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole

Obiectivul general este acela de a creste competitivitatea sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productieprecum si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice se refera la:

 • introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si a calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
 • adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
 • cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite
 • sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere

Obiectivele operationale se refera la promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor, pentru realizarea de constructii noi si / sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc

Beneficiari eligibili – fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole, a caror exploatatie situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE si care este inregistrata in Registrul Unic de Identificare / Registrul Agricol:

 • persoane fizice
 • PFA-uri
 • intreprinderi individuale / familiale
 • societate pe actiuni
 • societate cu raspundere limitata
 • societate agricola / cooperativa agricola
 • cooperativa agricola
 • grup de producatori

Investitii eligibile:

 • construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor;
 • construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.;
 • construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
 • achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
 • inlocuirea plantatiilor viticole cu soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie;
 • infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi și arbusti, alti arbori;
 • investitii pentru producerea și utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
 • investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
 • investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
 • investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
 • costurile generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente și licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
 • investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
 • investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.
 • Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect, precum:
 • autocisterne,
 • autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare),
 • autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 • mijloace de transport animale,
 • mijloace de transport albine.

Alocare financiara:
Finantarea maxima acordata este de 40%, dar nu mai mult de 800.000 euro, cheltuieli eligibile (valoarea totala eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000.000 euro).