2.4. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

Obiective:

  • finantareaproiectelor de investitii in infrastructura aeroportuara
  • finantarea lucrarilor de investitii in frastructura aeroportuara si supervizarea acestora

Beneficiari eligibili:

  • administratiile infrastructurii publice aeroportuare din Romania.

Investitii eligibile:

  • modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare
  • supervizarea proiectelor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii aeroportuare
  • lucrari de constructie si modernizare a infrastructurii aeroportuare
  • asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii aeroportuare

Alocare financiara:
Dimensiunea finantarii acordate se va stabili in functie de clarificarea problematicii ajutorului de stat.