2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale

Obiective:

  • finantarea proiectelor de investitii in infrastructura rutiera nationala
  • finantarea lucrarilor de investitii pentru modernizarea drumurilor nationale, constructia de variante ocolitoare si/sau autostrazi si drumuri expres, precum si a supervizarii acestora

Beneficiar eligibil:

  • Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – CN ADNR S.A.

Operatiuni orientative:

  • modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale
  • pregatirea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere nationale

Investitii eligibile:

  • pregatirea proiectelor de modernizare/dezvoltare a infrastructurii rutiere nationale, situate in marea majoritate in afara Axei TEN-T 7, dar si a investitiilor reprezentand sectiuni de legatura intre sectiuni de autostrada situate de-a lungul Axei TEN-T-7
  • supervizarea proiectelor de modernizare / dezvoltare a infrastructurii rutiere nationale mai sus mentionate
  • lucrari de constructii de modernizare / dezvoltare a infrastructurii rutiere nationale situate mai ales in afara Axei TEN-T 7
  • asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor de modernizare / dezvoltare a infrastructurii rutiere nationale situat cu precadere in afara Axei TEN-T 7

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii acordate este de 85%, din valoarea totala a costului eligibil.