2.3.1. Modernizarea si dezvoltarea portului Constanta

Obiective:

  • finantarea proiectelor de investitii in infrastructura portuara
  • finantarea lucrarilor de investitii in infrastructura portuara si supervizarea acestora

Beneficiar eligibil:

  • Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta

Investitii eligibile:

  • pregatirea proiectelor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii portuare
  • supervizarea proiectelor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii portuare
  • lucrari de constructie si modernizare a infrastructurii portuare
  • asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor de modernizare si dezvoltare a porturilor

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii acordate este de 85%, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.