2.3.2. Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene

Obiective:

  • finantarea proiectelor de investitii in infrastructura portuara
  • finantarea lucrarilor de investitii in infrastructura portuara si supervizarea acestora

Beneficiari eligibili:

  • Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati
  • Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Giurgiu

Investitii eligibile:

  • pregatirea proiectelor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii portuare
  • supervizarea proiectelor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii portuare
  • lucrari de constructie si modernizare a infrastructurii portuare
  • asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor de modernizare si dezvoltare a porturilor

Alocare financiara:
Dimensiunea finantarii acordate se va stabili in functie de clarificarea problematicii ajutorului de stat.