1.3.1. Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectului etc.

Obiectiv:

  • sprijinirea imbunatatirilor de structura si proces care sa contribuie la eficacitatea organizationala.

Beneficiari eligibili:

  • Ministere – inclusiv Institutiile Prefectului
  • autoritati ale administratiei publice locala
  • structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale
  • asociatiile de dezvoltare intercomunitara
  • ONG-uri cu activitati relevante in domeniul administratiei publice
  • universitati

Investitii eligibile:

  • dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire in domeniile relevante pentru administratia publica, cum ar fi achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.
  • consultanta si studii pentru realizarea de analize / diagnoze institutionale si implemetarea propunerilor rezultate
  • schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte si stagii practica in scopul imbunatatirii calitatii si eficientei furnizarii serviciilor

Alocare financiara:

Valoarea unui proiectpoate fi de minimum 400.000 lei si de maximum 1.200.000 lei, iar valoarea ajutorului nerambursabil este de maximum 85%.