2.2.2. Nu abandona scoala!

Obiective:

 • furnizarea competentelor si abilitatilor de baza necesare persoanelor care au parasit timpuriu scoala
 • reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala

Beneficiari eligibili:

 • institute / centre de cercetare / dezvoltare in domeniul educatiei, incluziunii sociale
 • ONG-uri
 • unitati de invatamant (ISCED 1-2) acreditate publice si provate, din reteaua scolara nationala
 • furnizori de orientare si consiliere scolara, publici si privati
 • organizatii sindicale si patronate
 • institutii de cult si asociatii religioase
 • Angentia Nationala Antidrog
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate
 • autoritati ale administratiei publie locale

Investitii eligibile:

 • dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistenta educationala in vederea corectarii fenomenului de parasire timpurie a scolii / abandon scolar
 • dezvoltarea si implementarea metodologiilor si instrumetnelor inovatoare ce se adreseaza celor care parasesc timpuriu scoala
 • sprijin pentru dezvoltarea invatarii non-formale si informale pentru cei care parasesc timpuriu / abandoneaza scoala
 • sprijin pentru formarea si perfectionarea personalului care lucreaza cu persoane care parasesc timpuriu scoala si populatia adulta in programe de educatie de tipul “a doua sansa”, inclusiv programe de consiliere, asistenta psiho-pedagogica si sanitara
 • dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor sociale in scopul facilitarii integrarii sociale a celor care parasesc timpuriu scoala
 • dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor speciale in scopul facilitarii integrarii sociale a populatiei adulte in educatia de tip “a doua sansa”
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea de instrumente de corectare a fenomenului de parasire timpurie a scolii, abandon scolar
 • reintegrarea tinerilor delincventi in educatie
 • sprijinirea activitatilor care urmaresc introducerea unei abordari care integreaza principiul egalitatii de sanse si de gen in instrumentele si mecanismele de reintegrare a celor care au parasit timpuriu scoala
 • introduerea de sesiuni de formare specifica privind egalitatea de gen, egalitatea de sansa, nediscriminarea si respectul diversitatii
 • integrarea in cadrul instrumentelor si metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltarii durabile, in vederea cresterii constientizarii asupra problemelor de mediu si de prevenire a poluarii, managementul schimbarii etc.
 • dezvoltarea si implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de limbi straine pentru grupurile tinta
 • promovarea si sustinerea dezvoltarii parteneriatului de tipul scoala-comunitate-parinti si realizarea de activitati educationale integrate, in parteneriat, pentru prevenirea abandonului, in special in invatamantul secundar superior
 • crearea, dezvoltarea si consolidarea retelelor si parteneriatelor intre scoli, institutii locale, servicii de ocupare, servicii sociale si de sanatate etc., inclusiv parteneriate si retele virtuale, in vederea reintegrarii in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala
 • elaborarea cercetarilor, studiilor, analizelor si sondajelor in domeniul parasirii timpurii a scolii, ratei scazute de participare la educatie si pentru a sprijini cresterea flexibilitatii in educatia de tip “a doua sansa”
 • infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate, inclusiv parteneriate si retele virtuale, destinate reducerii fenomenului de parasire a scolii, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informatii, crearea si utilizarea de baze de date, definirea activitatilor comune, extinderea retelelor
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru corectarea parasirii timpurii a scolii
 • schimb si transfer de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte
 • acreditarea / autorizarea programelor de formare / educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 50.000 euro si maximum 499.999 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 de luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 15% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.