1.4.2. Parteneri in formare continua

Beneficiari eligibili:

 • personalul MECT si MMFES si al altor organisme publice cu atributii in domeniul FPC, inclusiv asigurarea calitatii si CNC
 • personalul din comisiile de specialitate si grupurile de lucru ale CNFPA (in prezent, ANC)
 • specialisti / experti implicati in evaluarea calitatii si autorizarea programelor de formare profesionala continua
 • membri ai Comitetelor Sectoriale
 • personalul centrelor de certificare / validare a invatarii anterioare
 • evaluatori ai competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale, angajati ai Centrelor de Evaluare si Certificare a competentelor profesionale

Investitii eligibile:

 • elaborarea / actualizarea / descrierea / validarea / implementarea calificarilor profesionale in FPC si a competentelor la nivel national si sectorial, inclusiv elaborarea si actualizarea termenilor de referinta pentru definirea calificarilor, a standardelor si profilelor ocupationale, precum si a procedurilor pentru validarea acestora
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea procedurilor, metodologiilor si mecanismelor pentru formarea, evaluarea si certificarea competentelor si calificarilor
 • dezvoltarea / actualizarea / imbunatatirea / testarea / implementarea instrumentelor pentru managementul CNC
 • sprijin pentru comitetele sectoriale, inclusiv formarea membrilor acestora, in vederea concolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea la nivel de institutie, inclusiv autorizarea acesteia, a metodologiilor si procedurilor pentru validarea / recunoasterea si certificarea invatarii anterioare
 • realizarea analizelor ocupationale si integrarea / transferarea acestora in standardele ocupationale, in vederea asigurarii relevantei calificarilor
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea standardelor ocupationale / standardelor de pregatire profesionala, cu exceptia celor asigurate prin invatamantul profesional si tehnic si prin invatamantul superior
 • sprijin pentru dezvoltarea capacitatii institutionale a centrelor de validare a achiztiilor de invatare anterioare dobandite in contexte nonformale si informale de invatare, inclusiv dezvoltarea personalului acestora
 • formarea si perfectionarea persoanelor din grupurile tinta in vederea asigurarii calitatii in FPC
 • realizarea de studii, cercetari si analize pentru imbunatatirea FPC
 • dezvoltarea, actualizarea si intretinerea de baze de date pentru asigurarea si managementul calitatii in FPC, inclusiv privind cererea de FPC si calificarile solicitate pe piata muncii
 • schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte in domeniul asigurarii calitatii in FPC
 • integrarea principiilor privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii si dezvoltarea durabila in activitatile si proceselor dezvoltate
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru asigurarea calitatii in FPC

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 185.000 lei si 1.849.999 lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 2 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.