PESCUIT

AXA 3 - Masuri de interes comun

In concordanta cu regulamentul Fondului European pentru Pescuit, principalele obiective ale axei sunt:

  • intarirea infrastructurii pentru asigurarea unei industrii de pescuit profitabile si competitive pe termen lung, concomitentcu cresterea masurilor de siguranta pentru lucratorii sectorului piscicol
  • sprijinirea organizarii si a abilitatilor profesionale in sectorul de pescuit si acvacultura
  • sprijinirea actiunilor comune pentru dezvoltarea unui sector de pescuit si acvacultura sustenabil

Sprijinul financiar de la FEP in cadrul axei acopera masurile de “interes comun” cu un scop mai larg decat masurile luate de intreprinderile private si care ajuta la realizarea obiectivelor policitii comune de pescuit.