PESCUIT

Domeniul Major de Interventie - Acvacultura

Obiective:

  • diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune
  • punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala
  • sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului
  • imbunatatirea conditiilor de mediu si de securitate ale lucrarilor din acvacultura

Operatiunea – Acvacultura