1.4 Pescuitul pe coasta la scara redusa (nave cu o lungime totala mai mica de 12 m)

Actiunea 1.4.1. – Proiecte colective in conformitate cu articolul 26(4) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind FEP

Actiunea 1.4.2. – Sprijin pentru pensionarea anticipata

Actiunea 1.4.3. – Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate

Obiective:

 • actiuni menite sa imbunatateasca managementul si controlul conditiilor de acces catre anumite zone de pescuit
 • actiuni menite sa promoveze organizarea lanturilor de productie, procesare si comercializare a produselor din peste
 • actiuni destinate incurajarii voluntariatului cu privire la reducerea efortului de pescuit, in scopul conservarii resursei acvative
 • actiuni destinate sa incurajeze utilizarea inovatiilor tehnologice care nu cresc nivelul efortului de pescuit
 • cursuri de perfectionare despre noi metode de pescuit si durabilitate, organizate pentru pescarii si proprietarii de nave din sectorul micului pescuit costier

Beneficiari eligibili:

 • actiunea 1, solicitantul este o organizatie de producatori din domeniul pescaresc recunoscuta de autoritatea competenta a statului
 • actiunea 2, pescarii implicati in pescuitul la scara mica
 • actiunea 3, proprietarii de nave implicati in pescuitul la scara mica

Actiuni finantabile:

- actiunea 1 – proiecte colective:

 • stimularea organizarii lantului de procesare si comercializarea produselor pescaresti
 • imbunatatirea gestiunii si controlul cailor de acces la zinele de pescuit folosind ambarcatiuni, vehicule, echipamente

- actiunea 2 – sprijin pentru pensionarea anticipata

 • pescarul are 10 ani sau mai putin de 10 ani pana la iesirea definitiva la pensie
 • pescarul a lucrat cel putin 12 luni ca pescar pe o nava de pescuit in perioara 1 ianuarie 2007 si momentul depunerii aplicatiei
 • beneficiarul trebuie sa fi lucrat cel putin 10 ani ca pescar pe o nava de pescuit de coasta la scara redusa

- actiunea 3 – investitii la bordul navelor de pescuit

 • navele de pescuit care au o lungime totala mai mica de 12 m si nu folosesc unelte de pescuit tractate
 • navele de pescuit trebuie sa aiba o vechime de minimum 5 ani
 • nava a desfasurat activitate de pescuit in ultimele 24 de luni
 • solicitantul detine licenta si autorizatie de pescuit

Investitii eligibile:

 • achizitia de motoare noi, cu consum de combustibil redus si cu un impact redus asupra mediului
 • achizitia de echipamente care fac posibila mentinerea si conservarea capturilor accidentare la bord
 • achizitia de echipamente ca parte a proiectelor-pilot care au ca tema pregatirea de noi masuri privind imbunatatirea calitatii produselor
 • achizitia de echipamente pentru reducerea impactului asupra habitatelor si speciilor care nu se comercializeaza
 • achizitia de echioamente care permit reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemelor si fundului marin
 • cheltuiala aferenta investitiilor pentru realizarea de unelte de pescuit mai selective
 • achizitia de echipamente pentru imbunatatirea conditiilor de munca si securitate la bord
 • prime acordate pentru promovarea organizarii lantului productie – procesare – comercializare a produselor rezultate din activitatea de pescuit
 • prime acordate pentru imbunattirea activitatii de administrare si controlul conditiilor de acces in anumite zone de pescuit folosind ambarcatiuni, vehicule, echipamente de telecomunicatii etc., de care este nevoie pentru supravegherea unei zone de pescuit
 • prime pentru pensionare anticipata
 • prime de asigurare

Alocare financiara:

Intensittea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.