1.1.2.    Poli de dezvoltare urbana

Obiectiv:

 • cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase, prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Beneficiari eligibili:

 • unitatile administrative teritoriale
 • parteneriatele intre unitatile administrative teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale)
 • asociatiile de dezvoltare intercomunitara

Investitii eligibile:

 • infrastructura publica urbana:

o    demolarea cladirilor si/sau a structurilor aflate intr-o stare avansat de degradare, care nu apartin patrimoniului national cultural, amenajarea terenurilor rezultate si pregatirea lor pentru noi activitati economice si/sau sociale
o    amenajarea terenurilor degradate si/sau neutilizate si pregatirea lor pentru noi activitati economice si/sau sociale
o    crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: strazi orasenesti, trotuare, scuaruri, zone pietonale, poduri, pasaje sub- si supra-terane, pasarele, parcari etc. si a infrastructurii aferente utilitatilor publice urbane
o    crearea / modernizarea spatiilor verzi
o    reabilitarea siturilor poluate si neutilizate si pregatirea lor pentru noi utilizari economice si/sau sociale
o    achizitionarea de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al cetatenilor la informatii de interes public
o    sisteme pentru managementul traficului

 • transport si mobilitatea populatiei

o    construirea de statii pentru autobuze, tramvaie, troleibuze, transport public pe apa etc., si/sau modernizarea celor existente; consturirea de terminale intermodale in scopul imbunatatirii integrarii diferitelor moduri de transport public urban
o    construirea / extinderea si/sau modernizarea retelei liniilor de tramvai si troleibuz si a infrastructurii aferente
o    construirea si/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport in comun si/sau piste pentru biciclete

 • patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local din mediul urban:

o    restaurarea, consolidarea, protejarea si conservarea monumentelor istorice, inclusiv prin:

 • restaurarea, protejarea si conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare
 • refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivele reabilitate, in interiorul zonei de protectie a acestora
 • lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ
 • amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu
 • construirea utilitatilor anexe
 • crearea / modernizarea / extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe

Alocare financiara:
In functie de operatiunea in care se incadreaza proiectul, valoarea totala a acestuia este:

 • intre 1.700.000 lei si 94.000.000 lei, pentru operatiunea “Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”, cu exceptia proiectelor care vizeaza crearea / modernizarea / extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe pentru care limitele valorice trebuie sa se incadreze intre 700.000 lei si 89.000.000 lei
 • intre 1.700.000 lei si 89.000.000 lei pentru proiecte in operatiunea “Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri”
 • intre 350.000 lei si 11.000.000 lei, pentru proiectele din operatiunea “Reabilittarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale”, cu exceptia proiectelor care vizeaza achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii, pentru care limitele valorice trebuie sa se incadreze intre 350.000 lei si 4.000.000 lei si a proiectelor care vizeaza reabilitarea locuintelor sociale, pentru care limitele valorice trebuie sa se incadreze intre 1.700.000 lei si 94.000.000 lei

Contributia minima a solicitantului / beneficiarului la valoarea totala a cheltuielilor eligibile, este de 2%, cu exceptia proiectelor care cad sub incidenta schemelor de ajutor de stat.