Axa Prioritara 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniul Major de Interventie 2.2. – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic NR. 181

“Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii”

Obiectivul operational:

 • Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii, in special pentru populatia rroma, persoanele cu dizabilitati si persoanele din mediul rural, precum si alte categorii de grupuri vulnerabile
 • Furnizarea competentelor si abilitatilor de baza necesare persoanelor care au parasit timpuriu scoala

 

Operatiuni orientative:

 • Dezvoltarea de programe integrate pentru cresterea accesului si participarii in invatamantul primar si secundar, pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora
 • Implementarea programelor de tip „scoala dupa scoala”, educatie remediala si invatare asistata
 • Reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala (inclusiv programe de educatie de tip „a doua sansa”)

 

Grup tinta eligibil:

 • Prescolari
 • Elevi cu risc de parasire timpurie a scolii
 • Persoane care au parasit de timpuriu scoala si care au varsta mai mica de 18 ani
 • Parinti / tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii
 • Parinti / tutori ai prescolarilor

50% din grupul tinta eligibil va fi format din persoane care au domiciliul / resedinta in zonele / judetele / orasele foste industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora (in limita a maxim 50 km de la localitatea fosta industrializata).

 

Beneficiari eligibili:

 • ONG-uri (cu activitate relevanta in prevenirea parasirii timpurii a scolii)
 • Unitati de invatamant (ISCED 0-3) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala
 • Furnizori de orientare si consiliere scolara, publici si privati
 • Institutii de cult si asociatii religioase
 • Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale)
 • Institutii / agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, parteneriatul este obligatoriu. Partenerii nationali, trebuie sa apartina categoriilor eligibile din lista mentionata anterior.

Activitati eligibile:

 • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistenta educationala in vederea prevenirii / corectarii fenomenului de parasire timpurie a scolii (pentru persoanele cu risc de parasire timpurie a scolii si pentru familiile acestora) / abandon scolar
 • Diversificarea, dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere pentru parinti pentru a intelege importanta educatiei si a interventiei timpurii, precum si rolul lor in educatia copiilor
 • Crearea, dezvoltarea si consolidarea retelelor si parteneriatelor intre scoli, institutii locale, servicii de ocupare, servicii sociale si de sanatate etc., inclusiv parteneriate si retele virtuale, in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii si reintegrare in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala
 • Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de educatie remediala (validarea invatarii anterioare, detectarea lacunelor in pregatire, ore de recuperare, orientare psihologica si profesionala, indrumare etc.)
 • Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tipul „scoala dupa scoala” (in special cursuri de alfabetizare si de formare a abilitatilor numerice etc.) – activitate obligatorie
 • Dezvoltarea activitatilor de tipul „scoala de vara / duminica” si de gradinita, in special pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile si familiilor acestora
 • Furnizarea programelor flexibile de educatie de tip „a doua sansa” care urmaresc dobandirea competentelor de baza si dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei care parasesc timpuriu / abandoneaza scoala – activitate obligatorie
 • Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate, inclusiv parteneriate si retele virtuale, destinate imbunatatirii prevenirii si reducerii fenomenului de parasire a scolii, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informatii, crearea si utilizarea de baze de date, definirea activitatilor comune, extinderea retelelor etc.
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii.

Cheltuieli eligibile:

-  Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului

 • Salarii si asimilate acestora
 • Onorarii
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

-  Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

 • Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)
 • Transport materiale si echipamente
 • Cazare
 • Diurna (pentru personalul propriu)

-  Cheltuieli pentru derularea proiectului

 • Servicii de sonorizare
 • Traducere si interpretare
 • Prelucrare date
 • Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
 • Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronic
 • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate)

 • Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica
 • Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii:
  • Organizare de evenimente
  • Pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor / personalului propriu
  • Audit financiar extern
  • Expertiza contabila
  • Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire / formare
  • Editarea si tiparirea de materiale publicitare

-  Taxe

 • Taxe de certificare a competentelor (inclusiv taxe de certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale)
 • Taxe de evaluare / acreditare / autorizare a programelor de formare / educatie
 • Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie

-  Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului

 • Inchiriere (locatii, bunuri)
 • Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing

-  Subventii (ajutoare, premii) si burse

 • Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor
 • Premii in cadrul unor concursuri

-  Cheltuieli indirecte / cheltuieli generale de administratie

 • Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
 • Utilitati
 • Servicii de administrare a cladirilor
 • Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
 • Arhivare documente
 • Amortizare active
 • Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
 • Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
 • Conectare la retele informatice
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
 • Abonamente la publicatii de specialitate
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli de informare si publicitate

-  Cheltuieli de tip FEDR

 • Instalatii tehnice
 • Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
 • Alte cheltuieli pentru investitii

Indicatori de program obligatorii:

 • Numar de participanti la programe de tipul educatie „de a doua sansa”: minim 150 elevi cu risc de parasire timpurie a scolii si minim 70 persoane care au parasit de timpuriu scoala

Alocare financiara:

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minim echivalentul in lei a 500.000 euro si maxim echivalentul in lei a 2.000.000 euro, reprezentand maximum 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 10 luni.