2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole

Obiectivul general al masurii il reprezinta imbunatatirea conditiilor de mediu in spatiul rural, prin folosirea si gospodarirea durabila a terenului prin impadurire.

Obiectivul specific estereprezentat de cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropoci daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia.

 

Beneficiari eligibili:

 

  • detinatorii privati de teren agricol, pentru infiintarea plantatiei forestiere si executarea lucrarilor de intretinere pe o perioada de 5 ani, precum si o prima compensatorie pentru pierderea de venit prin impadurire, stabilita pe an si pe ha, pentru o perioada de 15 ani
  • autoritati publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru infiintarea plantatiei.

 

Investitii eligibile:
Solicitantii vor primi sprijin pentru impadurirea terenurilor agricole, constand in plati acordate beneficiarilor pentru:

 

  • costuri de infiintare a plantatiei, incluzand costurile pentru materialul de plantare, plantarea in sine si alte costuri legate direct si necesare pentru operatiunea de plantare
  • costurile aferente perioadei de dupa plantare pentru intretinerea plantatiilor
  • compensarea pierderii de venit agricol ca urmare a impaduririi

 

Alocare financiara:
Valoarea sprijinului nerambursabile nu va depasi 70%,din costurile standard pentru infiintarea plantatiei.