1.3.1. Profesionisti in Educatie si Formare

Obiective:

 • imbunatatirea calificarii cadrelor didactice, formatorilor si a altor categorii de personal din educatie si formare profesionala
 • dezvoltarea oportunitatilor de cariera si sprijin pentru profesori in vederea asigurarii unui inalt nivel de calificare a cadrelor didactice

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Educatiei Nationale
 • agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale si alte organisme publice cu atributii in formarea cadrelor didactice

Investitii eligibile:

 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea metodologiilor, a procedurilor de asigurare a calitatii, inclusiv acreditarea si managementul programelor de formare a cadrelor / personalului didactic
 • dezvoltarea, acreditarea / autorizarea si furnizarea de programe de formare si de perfectionare pentru persoanele din grupurile tinta, inclusiv formare la distanta
 • dezvoltarea si furnizarea de programe de formare in parteneriat cu companiile pentru persoanele din grupurile tinta
 • dezvoltarea curriculumului pentru formarea initiala si continua a cadrelor didactice, inclusiv dezvoltarea curriculumului pentru noi profesii
 • introducerea / extinderea utilizarii TIC in formarea personalului didactic, didactic auxiliar si a formatorilor, inclusiv e-learning
 • dezvoltarea si implementarea solutiilor / instrumentelor software pentru imbunatatirea formarii personalului didactic
 •  realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de formare dedicate grupurilor tinta si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere
 • infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate, inclusiv comunitati de practica, parteneriate si retele virtuale, destinate dezvoltarii resurselor umane din educatie si formare profesionala, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informatii, crearea si utilizarea de baze de date, definirea activitatilor comune, extinderea retelelor etc.
 • schimb de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte
 • dezvoltarea sistemelor de stimulente si de sprijin financiar pentru debutul si dezvoltarea carierei didactice
 • introducerea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse si nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului, pentru persoanele din grupurile tinta
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 3.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 21% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.