1.5.3. Programe doctorale mai bune

Obiective:

 • sprijinirea dezvoltarii resurselor umane in cercetare, dezvoltare si inovare prin programe doctorale si programe de instruire mai bune
 • sprijinirea colaborarii intre universitati, centre de cercetare si companii

Beneficiari eligibili:

 • universitati publice si private acreditate de MECT pentru organizarea programelor doctorale
 • scoli doctorale si graduale
 • institute / centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Romaniei

Investitii eligibile:

 • elaborarea si implementarea de noi tehnologii, activitati si actiuni inovatoare in cadrul programelor doctorale “la nivel de institutie de invatamant superior”
 • infiintarea si dezvoltarea de programe doctorale avansate, in conformitate cu legislatia comunitara si nationala in vigoare si cu strategia Lisabona
 • dezvoltarea curriculum-ului pentru programe de studii doctorale avansate, inclusiv elaborarea de materiale si instrumente didactice
 • promovarea programelor doctorale realizate in cooperare / co-tutela cu alte universitati europene / centre de cercetare
 • crearea si dezvoltarea de retele, parteneriate si cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare la nivel regional, national si european
 • dezvoltarea si implementarea instrumentelor si solutiilor software pentru programele de studii / cercetare doctorale si post-doctorale
 • dezvoltarea, actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele doctorale si post doctorale in sprijinul cercetarii
 • schimburi si abordare integrata a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte
 • introducerea de sesuni specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului pentru grupurile tinta
 • introducerea unor sesiuni / module specifice privind managementul cercetarii in programele de pregatire pentru grupurile tinta
 • sprijin pentru intarirea capacitatii de publicare stiintifica, inclusiv prin analize bibliometrice
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale, cu precadere destinate sustinerii caracterului interdisciplinar in programele de formare / cercetare doctorale si post-doctorale

Alocare financiara:

 • Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 185.000 lei si 1.849.999 lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 2 ani.
 • In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.