1.5.2. Programe post-doctorale

Obiective:

 • imbunatatirea participarii, cresterea atractivitatii si motivatiei pentru cariera in cercetare prin sprijinirea cercetatorilor si cresterea implicarii in activitatea de cercetare post-doctorala
 • imbunatatirea programelor post-doctorale, a scolilor si retelelor
 • sprijinirea colaborarii dintre universitati, centre de cercetare si companii

Beneficiari eligibili:

 • institutii de invatamant superior publice si private, acreditate, organizatoare de studii universitare de doctorat
 • institute / centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei

Potentialii beneficiari pot avea parteneri transnationali din state membre UE.

Investitii eligibile:

 • elaborarea si implementarea de noi tehnologii, activitati in actiuni inovatoare in cadrul programelor post-doctorale la nivel de sistem si la nivel de institutie de invatamant superior organizatoare de studii universitare de doctorat
 • constructie institutionala pentru scolile post-doctorale
 • sprijinirea cercetatorilor pentru a se implica in cercetarea post-doctorala, inclusiv burse si mobilitati interne si transnationale, intrasectoriale / intersectoriale
 • diversificarea formelor de pregatire pentru cercetatori post-doctoranzi si absolventi de doctorat
 • activitati de tutorat si indrumare pentru cercetatori post-doctoranzi pe parcursul programului post-doctoral
 • promovarea programelor post-doctorale realizate in cooperare / co-tutela cu alte universitati europene / centre de cercetare
 • sprijin financiar pentru participarea cercetatorilor post-doctoranzi la conferinte, seminarii internationale legate de obiectul cercetarii
 • formarea si perfectionarea persoanelor din grupurile tinta
 • infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate, inclusiv parteneriate si retele virtuale, destinate imbunatatirii programelor postdoctorale, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informati, crearea si utilizarea de baze de date, definirea activitatilor comune, extinderea retelelor etc.
 • monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat cercetatorilor post-doctoranzi, precum si a mobilitatilor interne si transnationale, intrasectoriale / intersectoriale
 • dezvoltarea si implementarea instrumentelor si solutiilor software pentru programele de studii / cercetare post-doctorale
 • dezvoltarea, actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele post doctorale in sprijinul cercetarii si conectarea cu baze de date relevante
 • schimburi si abordare integrata a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte
 • introducerea de sesiuni specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului pentru grupurile tinta
 • introducerea unor sesiuni / module specifice privind managementul cercetarii avansate in programele de pregatire pentru grupurile tinta
 • sprijin acordat cercetatorilor cu titlu stiintific de doctor pentru intarirea capacitatii de publicare stiintifica, inclusiv prin analize bibliometrice
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale, cu precadere destinate sustinerii caracterului interdisciplinar in programele de formare / cercetare post-doctorale

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 5.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 3 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 15% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.