PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Prioritate de investitii 1.1 – Imbunatatirea infrastructurii de cercetare si inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de CDI si promovarea centrelor de competenta in special a celor de interes european

Vizeaza promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi si sinergi intre intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior, in special promovarea investitiilor in dezvoltarea de produse si de servicii, transferul de tehnologii, inovarea sociala, ecoinovarea si aplicatiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de retele si de grupuri si inovarea deschisa prin specializarea inteligenta, precum si sprijnirea activitatilor de cercetare tehnologica si aplicata, liniilor pilot, actiunilor de validare precoce a produselor, capacitatilor de productie avansate si de prima productie, in special in domeniul tehnologiilor generice esentiale si difuzarii tehnologiilor de uz general.

Obiective specifice:

  • cresterea investitiilor private in CDI si incurajarea cererii pentru CDI
  • cresterea transferului de cunostinte, tehnologie si personal cu competente CDI parteneriate intre mediul privat si cel de cercetare

Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD

Actiunea 1.1.1b – Mari infrastructuri de CD / Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor

Actiunea 1.1.2 – Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil si asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale

Actiunea 1.1.3 – Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului cadrul ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale

Actiunea 1.1.4 – Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD