PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Prioritate de investitii 1.2. – Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi si sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior

Vizeaza imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de C&I si promovarea centrelor de competenta, in special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmaresc inovarea si dezvoltarea economica, intr-un mod care raspunde nevoilor de dezvoltare in care sunt interesate comunitatile in care acestea se dezvolta.

Obiective specifice:

  • cresterea excelentei bazei stiintifice ca motor al inovarii prin dezvoltarea infrastructurii CD
  • cresterea implicarii in cercetarea la nivelul UE, prin deblocarea potentialului pentru excelenta in CDI ca de exemplu in programul cadru Orizont 2020 si prin atragerea de talente si competente avansate in sistemul national de CDI

Actiunea 1.2.1 – Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI

Actiunea 1.2.1b – Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI - Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare

Actiunea 1.2.2 – Credite, garantii si masuri de capital de risc in favoarea IMM-urilor inovative si a organizatiilor de cercetare care raspund cererilor de piata

Actiunea 1.2.3 – Parteneriate pentru transfer de cunostinte