PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Prioritate de investitii 2.2. – Cresterea integrarii pe verticala a solutiilor inovative TIC in economie

Vizeaza imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de C&I si promovarea centrelor de competenta, in special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmaresc inovarea si dezvoltarea economica, intr-un mod care raspunde nevoilor de dezvoltare in care sunt interesate comunitatile in care acestea se dezvolta.

Obiective specifice:

  • cresterea excelentei bazei stiintifice ca motor al inovarii prin dezvoltarea infrastructurii CD
  • cresterea implicarii in cercetarea la nivelul UE, prin deblocarea potentialului pentru excelenta in CDI ca de exemplu in programul cadru Orizont 2020 si prin atragerea de talente si competente avansate in sistemul national de CDI

Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere

Actiunea 2.2.2 – Sprijinirea utilizarii TIC pentru dezvoltarea afacerilor, in special a cadrului de derulare a comertului electronic