PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Programul Operational Competitivitate, este menit sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce proveste sprijinul insuficient pentur cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si infrastructura subdezvoltata de TIC si implicit servicii slab dezvoltate. Aceste doua carente, alaturi de alte deficiente structurale, ca de exemplu, mediul de afaceri fragil sau productivitatea scazuta in industrie si servicii, fac imposibila utilizarea potentialului competitiv existent

Prin interventiile sale, Programul se doreste a fi unul dintre factorii-cheie care sa contribuie la imbunatatirea accesului, securitatii si utilizarii de tehnologii informationale si de comunicare de calitate, precum si la consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii, cu scopul de sprijinire a competitivitatii economice si dezvoltarii in Romania, contribuind, totodata, indirect, la imbunatatirea unor domenii precum educatia, sanatatea, incluziunea sociala sau reducerea saraciei.