PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020

Programul Operational Regional 2014 – 2020, are la baza prioritatile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regionala (PDR), fiind corelat cu celelalte programe operationale pentru aceeasi perioada de programare si / sau cu strategiile sectoriale / nationale in domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategie la nivel european.

Obiectivul general al POR 2014 – 2020, il constituie „cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale” prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehologic.