Operatiunea 2.1.2. Proiecte de Cercetare Dezvoltarede inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate

Obiectiv:

  • crearea de nuclee de competenta stiintifica si/sau tehnologica de inalt nivel, la standarde europene, in cadrul unei institutii de cercetare-dezvoltare, al unei universitati sau al unei intreprinderi gazda, prin atragerea de specialisti din strainatate, de orice nationalitate, cu competenta recunoscuta (specialistul trebuie sa aiba cel putin 5 ani vechime in activitate de cercetare si sa fi lucrat in cercetare).

Beneficiari eligibili:

  • organizatii de cercetare – institutii de drept public sau privat, care au in obiectul de activitatecercetarea-dezvoltarea
  • intreprinderi cu activitate de cercetare-dezvoltare mentionata in statut

Conditii de eligibilitate:

  • Pentru intreprinderi:

- Solicitantul are ca obiect de activitate principal/secundar cercetarea-dezvoltarea
- Solicitantul este atestat sa desfasoare activitati de Cercetare-Dezoltare
- Solicitantul nu are obligatii de plata scadente catre institutiile publice
- Solicitantul nu se afla in dificultate

  • Pentru organizatia de cercetare:

- Solicitantul este atestat/acreditat sa desfasoare activitati de Cercetare-Dezvoltare
- Forma de organizare este: institutie de invatamant superior sau institutie pentru care activitatea de Cercetare-Dezvoltare este principala activitate din statut sau din actul juridic de infiintare, iar rezultatele acestei activitati sunt diseminate prin activitati de invatamant, publicare sau transfer de tehnologie.

Investitii eligibile:
Cheltuieli pentru activitatile de cercetare industriala/dezvoltare experimentala
o    Cheltuieli de personal
o    Achizitia de active corporale
o    Achizitia de active fixe necorporale
o    Achizitia de servicii
o    Amortizare pentru cladiri si spatii
o    Inchirierea de teren
o    Cheltuieli generale de administratie
Cheltuieli pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala
Alte cheltuieli eligibile pentru beneficiarii tip organizatii de cercetare
o    Informare si publicitate pentru proiect
o    Cheltuieli aferente managementului de proiect.

Alocare financiara:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 6.000.000 lei.
In cazul in care proiectul este realizat de catre o organizatie de cercetare, procentul de finantare este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
In cazul intreprinderilor, in functie de activitatea pentru care se solicita ajutorul financiar, cotele de finantare se situeaza intre 25% si 70%.