Operatiunea 2.1.1. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati / institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi

Beneficiari eligibili:

 • intreprinderi (IMM-uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de Cercetare – Dezvoltare, mentionata in statut si pentru care activitatea de Cercetare Dezvoltare  nu este activitate principala dar poate fi dezvoltata in parteneriat cu o organizatie de cercetare,
 • intreprinderea si-a indeplinit la timp obligatiile de plata catre institutiile publice, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor contributii catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale
 • intreprinderea nu se afla in dificultate
 • nu activeaza in niciunul din urmatoarele sectoare economice (in cazul proiectelor tip 2):
 • pescuit si acvacultura
 • productia primara a produselor agricole
 • sectorul carbunelui

In cadrul operatiunii, sunt finantate doua categorii de proiecte, dupa cum urmeaza:

 • Proiecte care au prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect
 • Proiecte care au prestabilit beneficiarul intreprindere  precum si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia.

Beneficiari eligibili:

 • Institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care sunt institutii de invatamant superior
 • Serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor, pot fi executate deorice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior

Conditii de eligibilitate pentru parteneri:

 • institutia este atestata/acreditata sa desfasoare activitati de Cercetare-Dezvoltare
 • datele referitoare la organizatia de cercetare sa fie inregistrate si actualizate in Registrul Potentialilor Contractori

Investitii eligibile:
Tipuri de activitati eligibile:

 • activitati de cercetare industriala
 • activitati de dezvoltare experimentala
 • activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala (pentru IMM-uri)

Cheltuieli eligibile:

 • pentru activitati de cercetare industriala/dezvoltare experimentala

- achizitia de servicii de cercetare industriala (doar pentru intreprinderi)

- achizitia de servicii de dezvoltare experimentala (doar pentru intreprinderi)

- cheltuieli de personal (doar pentru parteneri)

- cheltuieli pentru achizitia de active corporale si obiecte de inventar (doar pentru parteneri)

- cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale (doar pentru parteneri)

- cheltuieli pentru achizitia de servicii (doar pentru parteneri)

 • pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala

Alocare financiara:

 • Valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile este cuprinsa intre minim 40.000 lei si maximum 4.000.000 lei si nu poate depasi, la data semnarii contractului de finantare, echivalentul in lei a 1.000.000 euro pentru proiecte de tip 1, cu un procent de finantare cuprins intre 25% si 70%
 • Pentru proiectele de tip 2, valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile este cuprinsa intre minimum 40.000 lei si maximum 750.000 lei, cu exceptia beneficiarilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier, unde valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile este de maximul  380.000 lei, cu un procent de finantare de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.