Operatiunea 2.3.3. Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

Obiectiv:

  • Stimularea inovarii in intreprinderi,prin dezvoltarea unor proiecte care pot cuprindeproduse si/sau procese noi sau substantial imbunatatite in scopul productiei si comercializarii. Specificul acestor proiecteva consta in valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca baza de pornire pentru dezvoltarea acelor procese, bunuri sau servicii propuse in cadrul acestor proiecte.

Beneficiari eligibili:    

  • Microintreprinderile, intreprinderile mici sau mijlocii, pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de Cercetare-Dezvoltare poate sa nu existe in obiectul de activitate al intreprinderii.

Criterii de eligibilitate:

  • nu are obligatii de plata scadente catre institutiile publice
  • nu se afla in dificultate
  • detine un drept de proprietate industriala sau are dreptul de utilizare al acestuia sau detine un rezultat obtinut din activitatea de cercetare-dezvoltare
  • solicitantul detine titlul de proprietate sau contract de inchiriere pe o perioada de cel putin 3 ani dupa terminarea proiectului pentru IMM-uri

Investitii eligibile:

  • activitati de dezvoltare experimentala
  • alte activitati de inovare
  • activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii sau a dreptului de proprietate industriala
  • cercetarea industriala

Alocare financiara:

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 15 milioane de lei. Valoarea totala a unui proiect (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) nu poate depasi echivalentul in lei a 50 milioane euro.
In functie de tipul activitatii pentru care se solicita asistenta financiara, precum si de tipul solicitantului, procentul de finantare se poate situa in intervalul 25% – 70%.