3.1 Promovarea transportului intermodal

Obiectiv:

  • promovarea transportului inter-modal prin dezvoltarea terminalelor inter-modale si/sau a centrelor logistice de distributie si transport combinat,acoperind infrastructura terminalelor. Se vor implementa proiecte pentru facilitarea transferului modal de marfuri, in special de pe modul rutier pe modul feroviar cu respectrea principiului s.o.-modalitatii-prezentat in versiunea revizuita a Cartii Albe a Transporturilor Comisiei Europene.

Beneficiar eligibil:

  • Compania Nationala de Cai Ferate.

Investitii eligibile:

  • proiecte de constructie sau de modernizare si a infrastructurii inter-modale
  • supervizarea proiectelor de constructie sau modernizare a infrastructurii inter-modale
  • lucrari de constructie si modernizare a infrastructurii inter-modale
  • asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor de infrastructura inter-modala

Alocare financiara:
Dimensiunea finantarii acordate se va stabili in functie de clarificarea problematicii ajutorului de stat.