5.1. Protectia impotriva inundatiilor

Obiectiv:

  • elaborarea unui Master Plan privind managementul inundatiilor pe bazin / subbazin hidrografic, care sa acopere o perioada de 30 de ani. Scopul fiind atat de a evalua situatia existenta, de a identifica necesarul de investitii in domeniiul protectiei impotriva inundatiilor si de a le ierarhiza cat si de a oferi solutii pentru situatii critice aparute in sistemul de management al inundatiilor

Beneficiar eligibil:

  • Administratia Nationala Apele Romana (ANAR).

Investitii eligibile:

  • infrastructura pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor:

o    lucrari de amenajari / regularizari de albire
o    construirea de ziduri de sprijin
o    lucrari de consolidari de mal
o    reabilitari / constructii lacuri de acumulare si alte investitii conexe pentru intretinere si siguranta in exploatare
o    diguri de aparare impotriva inundatiilor, derivatii interbazinale, prize de apa si alte investitii conexe pentru intretinere si siguranta in exploatre
o    lucrari de renaturare, reabilitare zone umede, asigurarea conectivitatii laterale
o    construirea si dezafectarea de drumuri de acces temporar si/sau de exploatare
o    reabilitari / constructii de cantoane hidrotehnice si alte constructii asimilate
o    reabilitari / constructii de canale statii de pompare si conducte pentru derivate de debite
o    statii si instalatii ale retelei nationale de observatii si masuratori hidrologice si hidrogeologice, precum si ale retelei de observatii si masuratori meteorologice specifice gospodaririi apelor
o    lucrari de reabilitare a sistemului de comunicatii radio, studii de audibilitate, sisteme de alarmare aval de baraje
o    asistenta tehnica pentru management, supervizare si publicitate

  • elaborarea unor harti de pericol si risc al inundatiilor, planuri si masuri, inclusiv informare publica si instruire in domeniul reducerii riscurilor

o    intocmirea hartilor cu limitele zonelor inundabile, detalierea hartii de risc natural la nivelul localitatilor unde sunt promovate lucrari de investitii
o    revizuirea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, a celor locale judetene si pe bazine hidrografice (in functie de aria si importanta lucrarii), cu prezentare inclusiv in format electronic
o    stabilirea unui program pentru informarea si participarea publicului in procesul luarii de decizii
o    instruire in domeniul reducerii riscurilor

  • reabilitarea zonei costiere a Marii Negre afectate de eroziune

o    lucrari de innisipare a plajelor
o    reabilitarea structurilor sparge-val detasate existente
o    construirea de jetele pentru sustinerea nisipului
o    construirea de diguri submerse si emerse, epiuri si de stabilizare a plajei
o    construire recifi artificiali
o    reabilitare diguri existente
o    construirea si dezafectarea de drumuri si cai de acces temporar si / sau de exploatare
o    planuri de management al riscului si de monitorizare

  • asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management, supervizare si publicitate

Alocare financiara:
Valoarea contributiei financiare nerambursabile, poate ajunge pana la maximum 80%, cofinantarea fiind asigurata de catre beneficiar / solicitant prin bugetul de stat.