PESCUIT

Avand in vedere situatia actuala a sectorului piscicol, se impune modernizarea si sustinerea financiara a restructurarii, in vederea asigurarii unei politici pescaresti durabile in Romania. Aceasta restructurare necesita implementarea unui numar de actiuni ce au ca scop mentinerea pescuitului durabil si cresterea competitivitatii sectorului.

Viziunea strategica exprimata in Planul National Strategic pentru Pescuit este urmatoarea: “Un sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

Obiective generale:

 • dezvoltarea competitivitatii si sustenabilitatii sectorului piscicol primar
 • dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului piscicol
 • sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor pescaresti si imbunatatirea calitatii vietii in aceste zone
 • sustinerea unei implementari adecvate a programului operational in cadrul PCP

Obiectivele specifice care vor contribui la indeplinirea viziunii strategice sunt urmatoarele:

 • modernizarea flotei de pescuit de la Marea Neagra (nave si ambarcatiuni) si ajustarea acesteia la un nivel de durabilitatea
 • promovarea unui sector de acvacultura durabil
 • mentinerea nivelului durabil al activitatii de pescuit in apele interioare
 • sprijinirea structurarii industriei de procesare
 • sustinerea distributiei si comercializarii produselor din sectorul pescaresc
 • sustinerea dezvoltarii pietei interne pentru peste si produse piscicole
 • sprijinirea infiintarii de Grupuri Locale de Actiune pentru Pescuit si asigurarea capacitatii necesare pentru realizarea si implementarea strategiilor de dezvoltare locala
 • implementarea strategiilor de dezvoltare locala
 • realizarea proiectelor de cooperare
 • facilitarea comunicarii in retea a Grupurilor Locale de Actiune pentru Pescuit
 • asistenta tehnica

AXA PRIORITARA 2 – Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura

Principalele obiective ale axei sunt urmatoarele:

 • modernizarea acvaculturii pentru adaptarea acesteia la cerintele pietei
 • mentinerea unui nivel durabil pentru activitatea de pescuit in apele interioare
 • imbunatatirea calitatii produselor procesare si comercializate din sectorul pescaresc

In scopul sprijinirii implementarii acestor masuri precum si a altor masuri care sustin investitiile in sectorul pescaresc, autoritatile romane intentioneaza sa aplice masuri de inginerie financiara in special pentru garantarea creditelor, in vederea cresterii capacitatii de absorbtie a FEP.

2.1 Acvacultura
Actiunea 2.1.4. Masuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 2.1.4.1. Protectia mediului

Obiectiv:

 • dezvoltarea formelor de acvacultura care includ protectia si ameliorarea mediului, a resurselor naturale, a diversitatii genetice precum si gestionarea peisajului si elementelor traditionale ale zonelor de acvacultura.

Beneficiari eligibili:

 • agenti economici microintreprinderi (inclusiv persoane fizice autorizate), intreprinderi mici si mijlocii
 • agenti economici intreprinderi mari

Investitii eligibile:

 • imbunatatirea calitatii apei prin reducerea cantitatii de furaje utilizate
 • imbunatatirea ecosistemului acvatic prin cresterea / mentinerea unor suprafete acoperite de stuf
 • protectia populatiilor de pasari prin taierea stufului dupa perioada de reproducere a acestora
 • mentinerea populatiilor de pasari prin realizarea si/sau mentinerea unor ochiuri de apa in zone cu stuf compact pe suprafete mari
 • mentinerea unui nivel de apa adecvat in bazine cu productivitate spaba si popularea acestora cu specii necomerciale, avand ca scop asigurarea hranei si linistei pentru pasarile de apa si ihtiofage protejate si neprotejate
 • crearea conditiilor pentru conservarea speciior de peste indigene amenintate, fara valoare comerciala
 • aplicarea restrictiilor specifice siturilor Natura 2000 in ferme piscicole care nu sunt situate intr-un Natura 2000

Alocare financiara:
Contributia publica in cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, oferite sub forma de prima pentru compensatii reprezentand o valoare maxima la hectar in fermele de acvacultura unde sunt aplicate obligatiile de acva-mediu in plus fata de cadrul legal.