3.2 Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice

Obiective:

 • construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice
 • reabilitarea resurselor piscicole din apele interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare
 • protectia si imbunatatirea mediului in cadrul programului NATURA 2000, daca sunt legate de activitati de pescuit

Beneficiari eligibili:

 • organizatie de producatori recunoscuta de autoritatea competenta a Statului membru
 • organism public sau semi-public:

o    institutii publice
o    unitati administativ teritoriale
o    organizatii non-guvernamentale cu cel putin 6 luni vechime la data depunerii cererii de finantare
o    parteneriate intre:

 • unitati administrativ teritoriale
 • unitati administrativ teritoriale si ONG-uri
 • doua sau mai multe ONG-uri
 • companii private si unitati administrativ teritoriale
 • companii private si ONG-uri

Investitii eligibile:

 • constructia sau instalarea de facilitati fixe sau mobile pentru protejarea sau dezvoltarea faunei si florei acvatice
 • reabilitarea resurselor piscicole din apele interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migrare folosite de speciile migratoare
 • protejare si ameliorarea mediului in cadrul Natura 2000, atunci cand aceste zone vizeaza in mod direct activitatile de pescuit, pentru:

o    consultarea factorilor implicati in pregatirea planurilor de management, a strategiilor si schemelor
o    studii de monitorizare a speciilor
o    refacerea habitatelor incluzand planificarea si managementul riscului – sisteme de prevenire timpurie
o    pregatirea informatiilor si materiale publicitare
o    crearea de infrastructuri specifice si asigurarea de echipamente pentru rezervatii
o    instruire si formare pentru angajati
o    studii relevante pentru situri Natura 2000

Alocare financiara:
Valoarea contributiei publice va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile in cazul organismelor semi-publice si 100%in cazul organismelor publice si a organizatiilor de producatori.