3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Obiectivul specific:

 • imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, a dotarii scolilor, a structurilor de cazare pentru studenti si a centrelor pentru formare profesionala,pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare si a adultilor, la procesul educational.

Beneficiari eligibili:

- pentru proiecte adresate unitatilor scolare din invatamantul obligatoriu (inclusiv special) si pentru proiectele adresate Campusurilor pentru Invatamant Profesional si Tehnic:

- unitati administrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale):

 • judete – Consiliile Judetene
 • municipii – Consilii Locale Municipale
 • orase – Consilii Locale Orasenesti
 • comune – Consilii locale comunale

- pentru campusuri universitare:

- institutii de invatamant superior de stat – universitati, institute, academii de studii

- pentru proiecte adresate centrelor de formare profesionala continua:

- centre de formare profesionala continua si institutii publice furnizori de formare profesionala continua

Investitii eligibile:

 • consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor (toate tipurile de infrastructura pentru invatamantul obligatoriu, exceptand Campusurile pentru Invatamant Profesional si Tehnic)
 • consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru acces si activitati didactice
 • construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea cladirilor Campusurilor pentru Invatamant Profesional Tehnic
 • dotari cu exhipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, echipamente IT
 • consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor din campusurile universitare de stat: spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru activitati didactice
 • consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor Centrelor de Formare Profesionala Continua
 • modernizarea utilitatilor, inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizablitati, pentru toate tipurile de infrastructura eductationala

Alocare financiara:

Valoarea totala a proiectului estee cuprinsa intre minimum 500.000 lei si maximum 67.000.000 lei.