3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Obiectivul specific:

 • imbunatatirea calitatii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat in mod echilibrat pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de serviii.

Beneficiari eligibili:

- autoritatile administratiilor publice locale – prin serviciile publice de asistenta sociala din subordine

- autoritatileadministratiilor publice locale desemnate lider al unui parteneriat incheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat in conditiile legii:

- unitatile administrative teritoriale (autoritate a administratiei publice locale) desemnate lider al unui parteneriat incheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public

- unitatile administrative teritoriale (autoritate a administratiei publice locale) desemnate lider al unui parteneriat incheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept privat

- furnizori de servicii sociale, acreditati in conditiile legii:

- furnizori publici de servicii sociale:

 • serviciul public de asistenta sociala la nivel judeteam si local
 • alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local
 • institutii publice care au constituite compartimente de asistenta sociala
 • unitati de asistenta medico-sociala

- furnizori privati de servicii sociale:

 • asociatii si fundatii
 • unitati de cult/structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania si constituie conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte

Investitii eligibile:

 • modernizarea / extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.)
 • modernizarea / extinderea cladirilor pentru infiintarea de noi centre sociale
 • modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale
 • crearea / modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati
 • amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale
 • dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati

Alocare financiara:

Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minimum 350.000 lei si maximum 4.000.000 lei.