3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)

Obiective:

 • reducerea efectelor schimbarilor climatice si reducerea emisiilor de poluanti proveniti de la sistemele de incalzire urbana in localitatile cele mai afectate de poluare
 • ameliorarea nivelului minim de concentratie a poluantilor in localitatile vizate
 • imbunatatirea sanatatii populatiei in localitatile afectate

Investitii eligibile:

- cheltuieli pentru amenajarea terenului care cuprind cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente

- cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala care cuprind cheltuieli efectuate pentru lucrari si actiuni de protectie a mediului

- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului care cuprind cheltuieli aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie

- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:

 • cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenurilor pe care se amplaseaza obiectivul de investitie
 • cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii
 • cheltuieli pentru proiectare si inginerie
 • cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitie care cuprind cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice
 • cheltuieli pentru consultanta
 • cheltuieli pentru asistenta tehnica

- cheltuieli pentru investitia de baza:

 • cheltuieli pentru constructii si instalatii
 • cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice
 • cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
 • cheltuieli pentru utilaje fara montaj si echipamente de transport
 • cheltuieli pentru dotari
 • cheltuieli pentru active necorporale

- cheltuieli pentru organizare de santier care cuprind cheltuieli necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii – montaj:

 • cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
 • cheltuieli conexe organizarii de santier care cuprind cheltuieli pentru obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare aferente lucrarilor

- cheltuieli pentru cote legale:

 • cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
 • cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
 • cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
 • alte cheltuieli de aceasi natura, stabilite in conditiile legii

- cheltuieli diverse si neprevazute pentru: amenajare teren, amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala, asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, proiectare si asistenta tehnica, investitia de baza

- cheltuieli pentru probe tehnologie si teste si predare la beneficiar

- cheltuieli pentru pregatirea documentelor oficiale si a altor documente suport

- cheltuieli pentru informare si publicitate

- cheltuieli aferente achizitiei serviciilor de audit independent pentru proiect

- cheltuieli aferente procurarii de bunuri necesare functionarii unitatilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului

- cheltuieli cu leasing-ul

Alocare financiara:

Valoarea maxima a finantarii este de 50% din valoarea totala a costurilor eligibile.