2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric

Obiectiv:

  • reducerea numarului de situri contaminate.

 

Beneficiari eligibili:

 

  • consilii locale
  • consilii judetene

 

Investitii eligibile:
Activitati care vizeaza reabilitarea si ecologizarea terenurilor contaminate si care indeplinesc urmatoarele conditii:

 

  • situl este cuprins in inventarul national al siturilor contaminate, iar chestionarul aferent are toate campurile completate
  • situl este non-operational (nu se desfasoara activitati de productie pe sit)

 

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile poate sa fie de 98% din totalul costurilor eligibile.