5.2. Reducerea eroziunii costiere

Obiective:

  • elaborarea unui Master Plan privind protejarea si reabilitarea litoralului Marii Negre, in scopul stoparii eroziunii costiere, protejarea valorii bunurilor si cresterea sigurantei locuintelor din zona. Scopul Master Planului este acela de a evalua situatia tarmului romanesc al Marii Negre – in special zonele cu eroziuni, de a identifica zonele de risc si de a stabili cauzele eroziunilor, de a stabili si prioritiza masurile structurale si nestructurale necesare pentru prevenirea si combaterea efectelor eroziunilor, in contextul gospodaririi integrate a zonei costiere cat si de a oferi solutii pentru situatiile critice constatate in sistemul de management integrat al zonei costiere

Beneficiar eligibil:

  • Administratia Nationala Apele Romana (ANAR).

Investitii eligibile:

  • infrastructura pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor:

o    lucrari de amenajari / regularizari de albire
o    construirea de ziduri de sprijin
o    lucrari de consolidari de mal
o    reabilitari / constructii lacuri de acumulare si alte investitii conexe pentru intretinere si siguranta in exploatare
o    diguri de aparare impotriva inundatiilor, derivatii interbazinale, prize de apa si alte investitii conexe pentru intretinere si siguranta in exploatre
o    lucrari de renaturare, reabilitare zone umede, asigurarea conectivitatii laterale
o    construirea si dezafectarea de drumuri de acces temporar si/sau de exploatare
o    reabilitari / constructii de cantoane hidrotehnice si alte constructii asimilate
o    reabilitari / constructii de canale statii de pompare si conducte pentru derivate de debite
o    statii si instalatii ale retelei nationale de observatii si masuratori hidrologice si hidrogeologice, precum si ale retelei de observatii si masuratori meteorologice specifice gospodaririi apelor
o    lucrari de reabilitare a sistemului de comunicatii radio, studii de audibilitate, sisteme de alarmare aval de baraje
o    asistenta tehnica pentru management, supervizare si publicitate

  • elaborarea unor harti de pericol si risc al inundatiilor, planuri si masuri, inclusiv informare publica si instruire in domeniul reducerii riscurilor

o    intocmirea hartilor cu limitele zonelor inundabile, detalierea hartii de risc natural la nivelul localitatilor unde sunt promovate lucrari de investitii
o    revizuirea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, a celor locale judetene si pe bazine hidrografice (in functie de aria si importanta lucrarii), cu prezentare inclusiv in format electronic
o    stabilirea unui program pentru informarea si participarea publicului in procesul luarii de decizii
o    instruire in domeniul reducerii riscurilor

  • reabilitarea zonei costiere a Marii Negre afectate de eroziune

o    lucrari de innisipare a plajelor
o    reabilitarea structurilor sparge-val detasate existente
o    construirea de jetele pentru sustinerea nisipului
o    construirea de diguri submerse si emerse, epiuri si de stabilizare a plajei
o    construire recifi artificiali
o    reabilitare diguri existente
o    construirea si dezafectarea de drumuri si cai de acces temporar si / sau de exploatare
o    planuri de management al riscului si de monitorizare

  • asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management, supervizare si publicitate

Alocare financiara:
Valoarea contributiei financiare nerambursabile, poate ajunge pana la maximum 85%, cofinantarea fiind asigurata de catre beneficiar / solicitant prin bugetul de stat.