REGIONAL

Domeniul Major de Interventie - Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea pentru formare profesionala continua

Obiectivul general vizeaza crearea premiselor necesare pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale, prin imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale, de sanatate, educatie dar si pentru siguranta publica in situatii de urgenta.

Investitiile realizate prin POR au ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicatii pozivite asupra gradului de sanatate si al participarii populatiei la piata muncii, precum si in ceea ce priveste gradul general de atractivitate a regiunilor.

Operatiunea – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua