REGIONAL

Domeniul Major de Interventie - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea modernizarea infrastructurilor conexe

Obiectiv

  • cresterea importantei turismului si culturii, ca factor care stimuleaza cresterea economica in regiuni, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediulu
  • extinderea sezonului turistic
  • cresterea numarului de turisti, prin valorificarea potentialului turistic cultural local si regional pe piata turistica nationala si internationala

Operatiunea – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe