5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

Obiectiv:

 • cresterea importantei turismului si culturii, ca factor care stimuleaza cresterea economica in regiuni, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediulu
 • extinderea sezonului turistic
 • cresterea numarului de turisti, prin valorificarea potentialului turistic cultural local si regional pe piata turistica nationala si internationala

Beneficiari eligibili:

 • unitati administrativ teritoriale
 • autoritate a administratiei publice centrale
 • unitati de cult
 • organizatii neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial):
 • unitate administrativ teritoriala (autoritate a administratiei publice locale) leader al unui parteneriat cu:
 • unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale)
 • autoritate a administratiei publice centrale
 • unitati de cult
 • persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial sau
 • autoritate a administratiei publice centrale leader al unui parteneria cu:
 • unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale)
 • unitati de cult

Investitii eligibile:

 • restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu
 • restaurarea, protectia, conservarea si realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare
 • lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ
 • restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor
 • amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat
 • dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie)
 • modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare)
 • dotari pentru expunerea si protectia patrimoniulu cultural mobil si imobil
 • amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu
 • constructia utilitatilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame si indicatoare)
 • amenajarea / marcarea de trasese turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate
 • constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat; aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectata de infrastructura de acces este deficitara

Alocare financiara:

Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minimum 1.700.000 lei si maximum 85.000.000 lei.