1.3.3. Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne

Obiectiv:

 • sprijinirea imbunatatirilor de structura si proces care sa contribuie la eficacitatea organizationala

 

Beneficiari eligibili:

 • autoritati ale administratiei publice locale si structurile lor asociative
 • asociatiile de dezvoltare inter-comunitara
 • ONG-uri

Parteneri eligibili:

 • ONG-uri cu activitati relevante in domeniul administratiei publice
 • ministere
 • agentii
 • autoritati ale administratiei publice locale
 • structurile asociative ale autoritatilor publice locale
 • asociatiile de dezvoltare inter-comunitara
 • universitati

Investitii eligibile:

 • consultanta, studii si instruire pentru realizarea de analize / diagnoze institutionale si implementarea propunerilor rezultate
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si / sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru crearea de noi structuri si pentru implementarea unor instrumente moderne de management
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si / sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru dezvoltarea functiei de management al instruirii personalului din administratia publica
 • studii si instruire pentru implementarea unor sisteme de masurare a performantelor organizationale
 • schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte pentru dezvoltarea capacitatilor angajatilor din administratia publica de crestere a eficientei organizationale
 • stagii practica pentru dezvoltarea capacitatilor viitorilor angajati din administratia publica in vederea cresterii a eficientei organizationale

Alocare financiara:

Valoarea proiectului poate fi de minimum 355.000 lei si de maximum 5.325.000 lei. Intensitatea ajutorului nerambursabil este de maximum 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.