DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA) a fost elaborat pentru a contribui in mod substantial la punerea in practica a prioritatii tematice “Consolidarea unei capacitati administrative eficiente”, stabilita in Cadrul Strategic National de Referinta.

In acest context, axele prioritare ale Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative vizeaza:

 • sa solutioneze probleme orizontale de management la toate nivelurile administratiei publice, punandu-se accentul pe elementele cheie care intaresc credibilitatea administratiei, in special, procesul de luare a deciziilor, o mai buna reglementare legislativa, responsabilizarea administratiei publice si eficacitatea organizationala
 • sa se orienteze in mod special catre imbunatatirea procesului de descentralizare a furnizarii de servicii in anumite sectoare prioritare (Sanatate, Educatie, Asistenta Sociala), imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii de servicii

Obiectivul general al PODCA este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Obiectivele specific privesc dezvoltarea legaturilor directe intre obiectivele specifice si indicatorii de rezultat la nivelul domeniilor majore de interventie:

 • obtinerea unor imbunatatiri structurale si de proces ale managementului ciclului de policiti publice – Axa prioritara 1
 • imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare – Axa prioritara 2

AXA PRIORITARA 1 – Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice

Obiectivuleste acela de a contribui la o imbunatatire durabila a capacitatii administratiei publice din Romania, prin realizarea unor imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice.

Grupurile tinta sunt reprezentate atat de administratia centrala, cat si de cea locala. Interventiile includ atat imbunatatiri de structura si proces, cat si investitii semnificative in capitalul uman prin training. Rezultatele asteptate vor duce la o structura institutionala mai puternica in ceea ce priveste elaborarea de politici publice, structura care va duce la o mai mare calitate a initiativelor de politici publice.

1.3. Imbunatatirea eficacitatii organizationale – Cerere de idei de proiecte

Obiectiv

 • de a sprijini imbunatatirile de structura si proces care contribuie la eficacitatea organizationala.

Programul pune accentul pe sprijinirea activitatilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane si pe consolidarea unei capacitati sustinute de training pentru administratia publica.

Solicitanti eligibili:

 • Secretariatul General al Guvernului
 • Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
 • Ministerul Educatiei, Ceretarii, Tineretului si Sportului
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Ministerul Justitiei
 • Ministerul Transporturilor si infrastructurii
 • Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Investitii eligibile:

 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si/sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru crearea de noi structuri si pentru implementarea unor instrumente moderne de management
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si / sau implementarea reformelor privind managementul calitatii
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea si/sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru elaborarea si implementarea unui sistem de management al performantelor resurselor umane
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si/sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru dezvoltarea functiei de management al instruirii personalului din adinistratia publica
 • consultanta si studii pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si/sau implementarea unor programe universitare si postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia publica
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire in domenii relevante pentru administratia publica, cum ar fi achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.
 • studii si instruire pentru implementarea unor sisteme de masurare a performantelor organizationale
 • schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte pentru dezvoltarea capacitatilor angajatilor din administratia publica de crestere a eficientei organizationale
 • strategii de practica pentru dezvoltarea capacitatilor viitorilor angajati din administratia publica in vederea cresterii eficientei organizationale

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi 20.000.000 lei, iar valoarea maxima a finantarii acordate din totalul cheltuielilor eligibile este de 85%.

1.3.3. Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne

Obiectiv:

 • sprijinirea imbunatatirilor de structura si proces care sa contribuie la eficacitatea organizationala

Beneficiari eligibili:

 • autoritati ale administratiei publice locale si structurile lor asociative
 • asociatiile de dezvoltare inter-comunitara
 • ONG-uri

Parteneri eligibili:

 • ONG-uri cu activitati relevante in domeniul administratiei publice
 • ministere
 • agentii
 • autoritati ale administratiei publice locale
 • structurile asociative ale autoritatilor publice locale
 • asociatiile de dezvoltare inter-comunitara
 • universitati

Investitii eligibile:

 • consultanta, studii si instruire pentru realizarea de analize / diagnoze institutionale si implementarea propunerilor rezultate
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si / sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru crearea de noi structuri si pentru implementarea unor instrumente moderne de management
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si / sau implementarea de metodologii, instrumente si proceduri necesare pentru dezvoltarea functiei de management al instruirii personalului din administratia publica
 • studii si instruire pentru implementarea unor sisteme de masurare a performantelor organizationale
 • schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte pentru dezvoltarea capacitatilor angajatilor din administratia publica de crestere a eficientei organizationale
 • stagii practica pentru dezvoltarea capacitatilor viitorilor angajati din administratia publica in vederea cresterii a eficientei organizationale

Alocare financiara:
Valoarea proiectului poate fi de minimum 355.000 lei si de maximum 5.325.000 lei. Intensitatea ajutorului nerambursabil este de maximum 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.