3.1. Promovarea culturii antreprenoriale - Romania Start-Up – schema de ajutor de MINIMIS “Sprijin pentru antreprenori”

Beneficiari eligibili:

 • Intreprinderi, indiferent de natura capitalului si forma de organizare
 • Furnizori de FPC autorizati, publici si privati
 • Organizatii sindicale si patronate
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica
 • Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale)
 • Asociatii profesionale
 • Camere de comert si industrie
 • ONG-uri
 • Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii / agentii / organizatii subordonate / coordonate de acesta

Proiectul poate fi implementat in parteneriat, compus din una sau mai multe entitati cu personalitate juridica inregistrate in Romania.

Obiectivul operational: dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale in vederea imbunatatirii performantei si formarii profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial si pentru a genera un numar crescut de afaceri

Operatiunea orientativa:

 • Cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala
 • Implementarea de programe si servicii inovatoare pentru incurajarea antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale
 • Incurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru initierea unei afaceri

Activitati eligibile:

 1. Activitati eligibile cu caracter general pentru solicitant
 • Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare privind oportunitatile existente in vederea incurajarii antreprenoriatului
 • Dezvoltarea schemelor de ajutoare si stimulente pentru a sprijini demararea activitatilor unei afaceri, antreprenoriatul si ocuparea pe cont propriu – obligatorie
 • Promovarea activitatilor dedicate implementarii interventiilor pilot privind schemele de ajutorare si stimulente financiare, precum vouchere tehnologice si pentru formare profesionala pentru persoanele care initiaza o afacere si pentru intreprinzatori
 • Activitati integrate cuprinzand consiliere, sprijin pentru initierea afacerilor, formare profesionala, activitati de asisitenta si post-asistenta in sprijinul initierii afacerilor si a ocuparii pe cont propriu – obligatorie
 • Activitati de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat (mediu, cultura, societate informationala, servicii personale / individualizate etc.) – obligatorie
 • Activitati de asistenta pentru crearea de afaceri si ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale in vederea promovarii culturii antreprenoriale

2.  Activitati eligibile in cadrul schemei de ajutor de MINIMIS

 • Activitati de formare profesionala si asistenta pentru crearea si consolidarea noilor intreprinderi
 • Activitati de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat (mediu, cultura, societate informationala, servicii personale / individualizate etc.) pentru managerii / angajatii noilor intreprinderi
 • Activitati de asistenta pentru crearea de afaceri si ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off
 • Infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi in scopul ocuparii pe cont propriu

Cheltuieli eligibile:

-  Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului

 • Salarii si asimilate acestora
 • Onorarii
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

-  Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

 • Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)
 • Transport materiale si echipamente
 • Cazare
 • Diurna (pentru personalul propriu)

-  Cheltuieli pentru derularea proiectului

 • Servicii de sonorizare
 • Traducere si interpretare
 • Prelucrare date
 • Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
 • Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronic
 • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate)

 • Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica
 • Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii:
  • Organizare de evenimente
  • Pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor / personalului propriu
  • Audit financiar extern
  • Expertiza contabila
  • Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire / formare
  • Editarea si tiparirea de materiale publicitare

-  Taxe

 • Taxe de certificare a competentelor (inclusiv taxe de certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale)
 • Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
 • Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie
 • Taxe de evaluare / acreditare / autorizare a programelor de formare

-  Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului

 • Inchiriere (locatii, bunuri)
 • Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing

-  Subventii (ajutoare, premii) si burse

 • Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor
 • Premii in cadrul unor concursuri
 • Subventii pentru infiintarea de intreprinderi

-  Cheltuieli indirecte / cheltuieli generale de administratie

 • Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
 • Utilitati
 • Servicii de administrare a cladirilor
 • Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
 • Arhivare documente
 • Amortizare active
 • Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
 • Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
 • Conectare la retele informatice
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
 • Abonamente la publicatii de specialitate
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli de informare si publicitate

-  Cheltuieli de tip FEDR

 • Instalatii tehnice
 • Mobilier, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
 • Alte cheltuieli pentru investitii

Alocare financiara:

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minim echivalentul in lei a 500.000 euro si maxim echivalentul in lei a 2.000.000 euro, reprezentand maximum 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 10 luni.