Schema de ajutor de stat nr. N578 / 2009 – Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole

Obiective generale:

 • procesarea de produse agricole in vederea obtinerii de produse neagricole
 • procesarea primara a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase
 • procesarea produselor agricole in vederea obtinerii de biocombustibil

Obiective specifice:

 • introducerea si dezvoltarea de noi tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agroalimentare, forestiere si a biocombustibililor
 • cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare si obtinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare si de siguranta alimentara
 • crearea de noi locuri de munca

Beneficiari eligibili:

 • intreprinderile inregistrate conform Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si care respecta prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderior mici si mijlocii

Investitii eligibile:

- investitii corporale (investitii initiale):

 • constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie
 • constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor
 • constructii noi si/sau modernizarea tuturor categoriilor de spatii si incaperi pentru producerea si stocarea energiei din surse regenerabile
 • achizitionarea, inclusiv in leagins, de noi instalatii, masini si echipamente necesare activitatii
 • achizitii, inclusiv in leasing financiar, de noi mijloace de transport specializate

- investitii necorporale:

 • organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara
 • cumpararea de tehnologii, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului
 • achizitionarea de software, identificat ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ

Alocare financiara:

Valoarea ajutorului nerambursabil este de maximum 50%,din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 3.000.000 euro/proiect.