6.4.2. Schimb de bune practici

Obiectiv:

 • dezvoltarea unei piete a muncii mai permisiva, flexibila si inclusiva.

Operatiuni orientative:

 • sprijinirea initiativelor transnationale si a partenerilor la nivel european, urmarindu-se dezvoltarea resurselor umane si crearea unei piete a muncii inclusive
 • dezvoltarea programelor comune pentru promovarea ocuparii
 • dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea discriminarii si a inegalitatilor pe piata muncii
 • infiintarea parteneriatelor pentru schimbul de experienta in ceea ce priveste adaptarea formarii profesionale la noile tehnologii
 • promovarea transferului de expertiza privind incluziunea si ocuparea somerilor de lunga durata
 • schimburi transnationale de experienta si bune practici, pentru Autoritatea de Management si Organismele Intermediare
 • dezvoltarea studiilor transnationale comparative

Beneficiari eligibili:

 • ONG-uri (asociatii si fundatii)
 • MMFES si agentii / structuri coordonate / subordonate acestuia
 • AM POSDRU si organismele intermediare POSDRU
 • agentii / institurii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii si incluziunii sociale
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
 • Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate
 • furnizori ai FPC autorizati, publici si privati
 • furnizori de servicii sociale publici si privati
 • furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici si privati, acreditati
 • autoritati ale administratiei publice centrale si locale
 • institute de cercetare in domeniul pietei muncii si incluziunii sociale
 • organizatii sindicale si patronate
 • asociatii ale IMM-urilor
 • asociatii profesionale
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala

Investitii eligibile:

 • proiecte transnationale orientate spre dezvoltarea resurselor umane in cadrul politicilor si practicilor de incluziune sociala
 • stabilirea parteneriatelor la nivel european in domeniul dezvoltarii resurselor umane si incluziunii sociale
 • dezvoltarea si implementarea de noi metode si instrumente pentru combaterea discriminarii si a inegalitatilor
 • schimbul de experienta si transferul de expertiza legat de metodologiile de succes dezvoltate pentru incluziunea sociala, inclusiv mentorat
 • schimb de informatii, pregatire si stagii de practica in institutii relevante pe piata muncii si in domeniul policitilor sociale
 • diseminarea metodelor inovatoare catre alti actori implicati in combaterea discriminarii
 • participarea si colaborarea cu retelele tematice europene si nationale, inclusiv organizarea si participarea la grupuri de lucru, evenimente, seminarii si conferinte in domeniul dezvoltarii resurselor umane si incluziunii sociale
 • schimb de experienta si bune practici, inclusiv stagii de practica, pentru identificarea celor mai bune modalitati de utilizare a fondurilor destinate dezvoltarii resurselor umane
 • schimb de bune practici si transfer de expertiza privind incluziunea si ocuparea somerilor, in special a somerilor de lunga durata
 • identificarea bunelor practici si schimbul de experienta privind adaptarea formarii profesionale la noile tehnologii
 • dezvoltarea si sustinerea programelor comune pentru promovarea ocuparii
 • studii si cercetari comparative la nivel european privind aspectele incluziunii sociale si integrarii pe piata muncii
 • stimularea si sustinerea inovarii prin schimbul de experiente si bune pratici si de cercetare intr-o noua abordare

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului poatefi cuprinsa intre minimum 185.000 lei si maximum 1.849.999 lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 2 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.