Operatiunea 1.1.1. Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

 Obiectivele specifice:

 • valorificarea sectorului productiv bazat pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know-how
 • inovarea proceselor de productie si a produselor
 • adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management
 • accesul pe noi piete
 • promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale.

 

Beneficiari eligibili:

 

 • IMM-uri, cu un numar cuprins intre 10 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei
 • Societati comerciale infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990
 • Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul/codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator
 • Solicitantul a obtinut profit sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar
 • Solicita finantare pentru o singura activitate economica identificata printr-un singur cod CAEN eligibil.

 

Investitii eligibile:

 

 • crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
 • extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie
 • diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii
 • modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent
 • achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate
 • achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior

 

Alocare financiara:

 

 • Valoarea maxima a finantarii acordate din totalul costurilor eligibile pentru investitii este de:

 

Pentru intreprinderile mici:

 

 • 60% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, dar nu mai mult de 1.065.000 lei
 • 70% pentru restul regiunilor, dar nu mai mult de 1.065.000 lei

 

Pentru intreprinderile mijlocii:

 

 • 50% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, dar nu mai mult de 1.065.000 lei
 • 60% pentru restul regiunilor, dar nu mai mult de 1.065.000 lei