Operatiunea 1.1.3. Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

Obiective:

 • consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv
 • crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea intreprinderilor

Beneficiari eligibili:

 • microintreprinderi si IMM-uri
 • solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul CAEN aferent proiectului pentru care se solicita finantare nerambursabila inscris in certificatul constatator
 • a obtinut profit sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar
 • codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie eligibil
 • nu desfasoara activitati in niciunul din sectoarele:

o    pescuit si acvacultura
o    productia primara a produselor agricole
o    procesarea si comercializarea produselor agricole
o    sectorul carbonifer

Investitii eligibile:

 • participarea la targuri si expozitii internationale, organizate in tara sau strainatate, cu stand propriu
 • participarea la misiuni economice in strainatate
 • elaborarea si productia de materiale tiparite/inscriptionate de promovare a agentului economic, in vederea participarii la evenimentele/actiunile mentionate la primele doua puncte
 • promovarea on-line (imbunatatirea/realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate)
 • servicii legate de activitati de promovare pe noi piete interne, pe piete internationale si marketing
 • servicii de identificare a furnizorilor/clientilor externi prin programeleHosted Buyers.

Alocare financiara:
Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil nu poate depasi suma de 840.000 lei (echivalent in lei a 200.000 euro), intr-un procent din valoarea eligibila a proiectului de maximum:

 • 70% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici
 • 60% pentru intreprinderi mijlocii.