Operatiunea 1.1.1. Sprijin pentru consilidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intanibile pentru intreprinderile mari

Obiective:

 • sprijinirea intreprinderilor in cresterea cifrei de afaceri si, implicit, a exporturilor
 • realizarea de investitii moderne si, implicit, la cresterea productivitatii intreprinderilor
 • sprijinirea intreprinderilor pentru introducerea de produse si tehnologii noi
 • sprijinirea intreprinderilor romanesti  pentru ca acestea sa devina mai competitive pe piata internationala
 • cresterea gradului de inovare cu aplicabilitate in industrie

Beneficiari eligibili intreprinderi mari, care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • inregistreaza profit din exploatare sau profit brut (conform bilantului sau bilantului consolidat) in ultimul exercitiu financiar
 • nu are obligatii de plata nete ce depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni in cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF, iar obligatiile de plata catre autoritatile locale nu depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru
 • nu se afla in dificultate
 • trebuie sa aiba inregistrat ca obiect de activitate unui din codurile CAEN eligibile.

Investitii eligibile:

 • crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
 • extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie
 • diversificarea productiei unei unitati existente, prin realizarea de noi produse
 • modificarea fundamentala a procesului global de productie in cadrul intreprinderii existente

Alocare financiara:
Valoarea maxima acordata pentru un proiect este de 20 milioane lei, dar nu mai mult de:
40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte implementate in regiunea Bucuresti-Ilfov
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte implementate in restul regiunilor.

Durata de implementare a contractului nu trebuie sa depaseasca 24 de luni de la data semnarii contractului de finantare.