Operatiunea 1.1.1. – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderi

Obiective:

-  Sprijinirea intreprinderilor in cresterea cifrei de afaceri si, implicit, a exporturilor
-  Conducerea la realizarea de investitii moderne si, implicit, la cresterea productivitatii intreprinderilor
-  Sprijinirea intreprinderilor in introducerea de produse si tehnologii noi si pentru extinderea productiei existente
-  Sprijinirea intreprinderilor romanesti sa devina mai competitive pe piata internationala
-  Cresterea gradului de inovare cu aplicabilitate in industrie

  

Beneficiari eligibili:

-  sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
-  sa nu poata fi considerata ca fiind „firma in dificultate”
-  detine resursele financiare si operationale necesare pentru implementarea proiectului
-  obligatiile de plata nete nu depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
-  obligatiile de plata nete nu depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale
-  nu se afla in stare de faliment / insolventa
-  codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie inregistrat ca obiect de activitate (conform CAEN rev. 2) si trebuie sa fie unul din codurile eligibile
-  intreprinderile inregistreaza profit din exploatare sau net in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii Cererii de finantare

Tipuri de proiecte:

-  extinderea unei linii de productie existente pentru cresterea capacitatii de productie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizari necorporale
-  diversificarea productiei, prin realizarea de noi produse prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizari necorporale
-  modernizarea instalatiilor in scopul cresterii eficientei si randamentului prin dotari cu echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizari necorporale
-  demararea unei noi unitati sau diversificarea activitatii unei unitati, cu conditia ca noua activitate sa nu fie identica sau similara cu activitatea desfasurata anterior in unitatea respectiva
-  achizitionarea de active apartinand unei unitati care a fost inchisa sau care ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata si care este achizitionata de un investitor care nu are legatura cu vanzatorul, cu conditia ca noua activitate ce urmeaza a fi desfasurata utilizand activele dobandite, sa nu fie identica sau similara cu activitatea desfasurata in unitatea respectiva inainte de achizitie
-  constructii / achizitii constructi industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor / instalatiilor achizitionate in cadrul proiectelor

Cheltuieli eligibile:

-  cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar precum instalatii si echipamente si mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (cu exceptia leasing-ului financiar)
-  cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile), cu exceptia leasing-ului financiar, precum:
  • aplicatii informatice strict legate de proiect
  • brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzand software pentru procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii, toate legate direct de procesul de productie aferent proiectului
-  cheltuieli aferente lucrarilor de constructii / achizitii constructii industriale, in conditiile in care acestea sunt necesare pentru amplasarea si functionarea echipamentelor / instalatiilor achizitionate in cadrul proiectului
-  cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanta (pregatirea proiectului si implementare), numai pentru intreprinderile mici si mijlocii.

Alocare financiara:

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordata pentru un proiect este de:

-          4,5 milioane euro (echivalentul in lei) pe proiect pentru intreprinderi mari
-          1,5 milioane euro (echivalentul in lei) pe proiect pentru IMM-uri
-          Maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalentul in lei) pe proiect pentru consultanta in favoarea IMM-urilor

Durata de implementarea a proiectului trebuie sa fie realizata in maximum 12 luni de la semnarea contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2015.

Rata maxima a finantarii nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depasi:

-          Pentru intreprinderi mari:

  • 15% pentru proiecte realizate in regiunea Bucuresti
  • 35% pentru proiecte realizate in regiunile Ilfov si Vest
  • 50% pentru proiectele realizate in regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Esti si Centru

-          Pentru intreprinderi mijlocii:

  • 25% pentru proiecte realizate in regiunea Bucuresti
  • 45% pentru proiecte realizate in regiunile Ilfov si Vest
  • 60% pentru proiectele realizate in regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Esti si Centru

-          Pentru intreprinderi mici:

  • 35% pentru proiecte realizate in regiunea Bucuresti
  • 55% pentru proiecte realizate in regiunile Ilfov si Vest
  • 70% pentru proiectele realizate in regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Esti si Centru

Documente necesare:

-          Declaratia de eligibilitate
-          Declaratia de angajament
-          Plan de afaceri
-          Bilantul intreprinderii si bilantul consolidat auditat (daca este cazul) aferent ultimului exercitiu financiar, inclusiv dovada depunerii acestuia
-          Actul constitutiv actualizat
-          Certificat constatator ONRC
-          Hotararea AGA / CA de aprobare a investitiei
-          Autoevaluarea in raport cu criteriile de mediu
-          Formularul pentru „Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate
-          CV-urile persoanelor implicate in echipa de proiect
-          Documente care sa ateste certificarea de calitate de tip ISO sau similar sau stadiul implementarii acestora
-          Acorduri, avize de mediu (daca este cazul)
-          Documente care sa ateste pregatirea profesionala pentru echipa de proiect
 
 
Coduri CAEN eligibile