Operatiunea 1.3.2. Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor

Beneficiari eligibili:

  • IMM-urile

Investitii eligibile:

  • elaborarea de strategii pentru solutii inovative si crearea de noi produse si/sau servicii si tehnologii
  • elaborarea de planuri de afaceri
  • elaborarea de studii si strategii de management, marketing si/sau analize financiare pentru implementarea unui proiect
  • elaborarea de strategii de mediatizare si planuri de promovare pentru un anumit proiect
  • elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si stimulare a resurselor umane, in vederea extinderii afacerii
  • elaborarea de studii asupra protectiei proprietatii intelectuale
  • elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice
  • elaborarea de studii de evaluare si diagnostic pentru transferul afacerii

Alocare financiara:
Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil ce se poate acorda prin intermediul acestui program este de 170.000 lei, dar nu mai mult de 20% din valoarea cifrei de afaceri anuale, inregistrata de catre intreprinderea solicitanta in ultimul exercitiu financiar incheiat.
Procentul maxim de finantare este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile.