3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

Obiectivul general al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale, prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Obiectivele specifice:

 • crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural
 • cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole
 • crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi

Beneficiari eligibili:

 • micro-intreprinderile
 • persoane fizice care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere

Investitii eligibile:

 • investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:

o    industria usoara
o    activitati de procesare industriala a produselor lemnoase
o    mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje

 • investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local, precum si marketingul acestora
 • servicii pentru populatia rurala:

o    servicii de croitorie, frizerie, cizmarie
o    servicii de conectare si difuzare internet
o    servicii de mecanizare, transport, protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare
o    servicii medicale
o    servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice

 • investitii in producerea de energie regenerabila

o    achizitionarea de echipament de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii

Alocare financiara:
Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • 50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate
 • 100.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier
 • 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-intreprinderi