Operatiunea 1.3.3. Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere

Beneficiarii eligibili se constituie din entitati de management ai clusterelor, ce vor depune proiecte in numele clusterelor pe care le reprezinta. Acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • o asociatie constituita in baza OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare
 • o asociatie care poate indeplini rolul de entitate de management doar pentru un singur cluster
 • trebuie sa aiba in componenta minim 10 IMM-uri din domeniul productiv si/sau al serviciilor de inalta tehnologie bazate pe utilizarea intensiva a cunoasterii
 • sa nu inregistreze obligatii bugetare nete mai mari de 1/12 din obligatiile datorate de beneficiar in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF, sau 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului fiscal emis de catre autoritatile publice locale
 • intreprinderea cu care este asimilata entitatea sa nu se afle in dificultate

Beneficiari eligibili:

 • clustere emergente – intreprinderi, inclusiv IMM-uri, universitati si institute de Cercetare – Dezvoltare, administratii publice locale
 • clustere inovative – un cluster formal organizat, ce are ca scop stimularea activitatii de inovare prin promovarea de interactiuni sustinute intre membrii sai si prin contributia efectiva la cercetare, dezvoltare, inovare, transferul tehnologic, networking si diseminarea de informatii intre membrii clusterului.

Investitii eligibile:
1.    Clustere emergente:

 • asigurarea de servicii de consultanta
 • activitati de marketing
 • activitati aferente organizarii de, si/sau pentru participarea la sesiuni de formare si/sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experienta
 • activitati legate de asigurarea managementului clusterului/lantului de inovare
 • activitati legate de achizitii

2.    Clustere inovative:

 • asigurarea de servicii de consultanta
 • activitati de marketing
 • activitati aferente organizarii de, si/sau pentru participarea la sesiuni de formare si/sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experienta
 • activitati legate de asigurarea managementului clusterului/lantului de inovare
 • activitati legate de achizitii
 • activitati de consultanta furnizate de consultanti externi
 • activitati de cercetare si dezvoltare care se integreaz integral in una dintre categoriile de cercetare (cercetare industriala sau dezvoltare experimentala)
 •  activitati legate de realizarea studiilor de fezabilitate tehnice pregatitoare pentru activitati de cercetare industriala sau dezvoltare experimentala
 • activitati de consultanta in domeniul inovarii
 • activitati de servicii de sprijinire a inovarii
 • activitati legate de recrutarea sau detasarea si incadrarea personalului cu inalta calificare

Alocare financiara:

1.    Clustere emergente – finantare maxima nerambursabila in valoare de 890.000 RON (200.000 euro), cu un procent de finantare de 100% a  cheltuielilor eligibile
2.    Clustere inovative – finantare maxima nerambursabila  in valoare de 5.220.000 RON(1.200.000 euro), in procent de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile