2.1. Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor – Cerere de idei de proiecte

Obiectiv:

 •     sprijinirea schimbarilor de structura si proces care decurg din initiativele de descentralizare sectoriala.

Beneficiari eligibili:

 •     Secretariatul General al Guvernului
 •     Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
 •     Ministerul Educatiei, Ceretarii, Tineretului si Sportului
 •     Ministerul Finantelor Publice
 •     Ministerul Justitiei
 •     Ministerul Transporturilor si infrastructurii
 •     Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Investitii eligibile:

 • instruire si consultanta pentru structurile implicate in planificarea si coordonarea procesului de descentralizare
 • studii si consultanta pentru dezvoltarea, implementarea si/sau integrarea procedurilor de cooperare intre administratia centrala si locala si intre autoritatile locale si scoli / spitale / servicii de asistenta sociala descentralizate sau alte structuri implicate in procesul de descentralizare
 • studii, consultanta si instruire pentru imbunatatirea managementului serviciilor publice
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire pentru functionarii publici pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire pentru personalul de conducere din spitale si alte institutii medicale
 • studii si consultanta pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare si implementarea recomandarilor evaluarilor
 • studii, consultanta si instruire pentru optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate / deconcentrate
 • studii si consultanta pentru a sprijini initiativele de descentralizare si pentru a imbunatati serviciile descentralizate
 • schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte si stagii practice

Alocare financiara:

Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi 20.000.000 lei, iar valoarea maxima a finantarii acordate din totalul cheltuielilor eligibile este de 85%.